ชีวิตจริงก็มี End credit

ชีวิตจริงก็มี End credit เหมือนในหนัง Super hero

สอนเพื่อนใหม่ นำเสนอวางแผนเกษียณแบบไม่สอน

"ช่วยสอนหนู วิธีนำเสนอลูกค้าวางแผนเกษียณ หน่อยสิ ...งับ งับ งับ"