ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ

Day case โรคที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็เบิกได้

เบิกค่ารักษาและชดเชยได้แม้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

ทำประกันคุ้มครองเลยไหม?

จ่ายเบี้ยแล้วประกันคุ้มครองอะไรบ้าง แล้วกี่วันถึงคุ้มครอง ระยะเวลารอคอยคืออะไร