ผลิตภัณฑ์และบริการ

ไทยประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย ครอบคลุม ประกันภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และบริการด้านออมเงินออมทรัพย์

ประกันสุขภาพ VIP 5 & GOLD PLUS คุ้มครองแบบเหมาจ่าย

เหมาจ่ายทั้งค่าห้อง ค่ารักษา ค่าผ่าตัดและโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง หัวใจ ติดเชื้อไวรัสโควิด19

ประกันเงินออมระยะสั้นปลอดภาษี single premium

ออมครั้งเดียว รับเงินคืนทุกปี เงินคืนดี้ดี!!ไม่เสัยภาษี พิเศษออมวันนี้..รับส่วนลดทันที

ประกันสุขภาพเด็กแบบมี OPD ไม่เคลมมีเงินคืน

ประกันสุขภาพ 80 พลัส รีฟันด์ ใช้ได้ทั้งแบบนอนโรงพยาบาลและไม่นอนโรงพยาบาล ไม่เคลมมีเงินคืน

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย VIP จ่ายหมดทั้งนอนและไม่นอนรพ

ไม่มีสวัสดิการก็ยังอุ่นใจตั้งแต่บาทแรก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 3ล้านบาท/ปี