ผลิตภัณฑ์และบริการ

ไทยประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย ครอบคลุม ประกันภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และบริการด้านออมเงินออมทรัพย์

ประกันสุขภาพเด็กแบบมี OPD ไม่เคลมมีเงินคืน

ประกันสุขภาพ 80 พลัส รีฟันด์ ใช้ได้ทั้งแบบนอนโรงพยาบาลและไม่นอนโรงพยาบาล ไม่เคลมมีเงินคืน

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย VIP จ่ายหมดทั้งนอนและไม่นอนรพ

ไม่มีสวัสดิการก็ยังอุ่นใจตั้งแต่บาทแรก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 3ล้านบาท/ปี

ประกันชีวิตควบการลงทุน UNIT LINK

ประกันที่คุณออกแบบได้เองทั้งเบี้ยประกัน ความคุ้มครอง ผลตอบแทนและระยะเวลา เปิด-ปิดตามใจคุณ