โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด
2551 นักขายเงินล้าน Mini MBRT นักขายเงินล้าน Mini MBRT
2549 The Manager Club The Manager Club

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2563 ผู้จัดการภาค
2547 ผู้จัดการศูนย์
2546 ผู้บริหารศูนย์
2545 ผู้บริหารหน่วย

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2543 ฺปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราฃภัฎลำปาง

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

 • พ่อ แม่

ดนตรี

 • สบายๆ

ภาพยนตร์

  หนังสือ

   กิจกรรมและความสนใจ

   • เล่นกีฬา และสนใจด้านเทคโน

   ข้อมูลการติดต่อ

   ที่อยู่155 หมู่ 5 ถ.ลำพูน-ดอยติ ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

   เบอร์ติดต่อ 0885537129