ผลิตภัณฑ์และบริการ

ไทยประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย ครอบคลุม ประกันภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และบริการด้านออมเงินออมทรัพย์

สวัสดิการ วัยทำงาน

เก็บเงินอบบมีการรับรองเป้าหมาย สวัสดิการ สำหรับวัยทำงาน

ธนทวี 8 3/2

เงินออมปลอดภาษี ชำระเบี้ยเพียง 2 ครั้ง ไม่ตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

Money Fit Firm (Par) 25/20

ความคุ้มครองชีวิต คุ้มครองเงินต้น เงินคืนแน่นอน และโอกาสรับตอบแทนจากการลงทุน

สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ เฮลท์ ฟิต 99

สร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ เลือกรับความคุ้มครองได้ยาวนานถึงอายุ 99 ปี

ค่าชดเชยรายวัน

ทำประกันประกันชีวิตเร็วไป 5 ปี ยังดีกว่าทำช้าไปแค่ 5 นาที

ความจำเป็นในชีวิตทั้ง 4 ด้าน

เป้าหมายทางการเงินในข้อใน ที่ทำให้คุณห่วงและเป็นกังวลมากที่สุดครับ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย 30 ล้าน เฮลท์ ฟิต ดีดี

ทำประกันสุขภาพเหมาจ่าย กับไทยประกันชีวิต ดีอย่างไร