วิดีโอ

วิดีโอที่น่าสนใจ

พินัยกรรมตัวแทน

คืออะไร?? สำคัญยังไงกับประกันควบการลงทุน??

ที่เสนอลูกค้าไปโดนค่าถอนไหมเนี่ย

วิธีเช็คว่าที่เราทำเสนอลูกค้าไป จะโดนsurrender charge ไหม

เมื่อลูกค้าต้องการ บุพการีมีเงินใช้ และเราขายไม่ได

เทียบแบบ บุพการีมีเงินใช้ ที่อยู่หน้า website บริษัท ที่เราขายไม่ได้