บุญคุณ หรือ หน้าที่

ถ้าการก้าวไปข้างหน้า แล้วต้องทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลัง คุณ !!! เลือกอะไร ?