ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ

Open house ครั้งที่1 ปี2566

รอบนี้ได้รับเกียรติเป็น speaker แชร์ ประสบการณ์การทำงานแบบ ออนไลน์ 100%

กิจกรรมวันที่ 25 ตุลาคม 2565

ทางฝ่าย36 จัดกิจกรรมเปิดคลาสเฉพาะกิจสอนเรื่องยิงแอดประกัน จากโทรศัพท์มือ