ทรรศนีย์ ทานอุทิศ

ตำแหน่ง

ผู้บริหารศูนย์

สาขา

สุราษฎร์ธานี

ติดต่อสอบถาม

ใบอนุญาตตัวแทน

เลขที่ 6201072901

ใบอนุญาตขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

เลขที่ -

มีสิทธิ์การขายกรมธรรม์ยูนิเวอร์แซลไลฟ์

แนะนำตัว

ชื่อเล่น "ทรรศ " อดีตเป็นพยาบาล เกือบ 20 ป จบพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มีจิตบริการ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือ ยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการทั้งกายและใจค่ะ ❤️☺️💯

เกียรติประวัติ
และผลงาน

    ดูทั้งหมด

    ทีมงานของเรา