โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2554 ตัวแทนฝึกหัด

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2545 พยาบาลศาวสตร์ (ศิริราช) มี.มหิดล

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

 • คุณพจนา ปัทมกรภักดี

ดนตรี

  ภาพยนตร์

   หนังสือ

    กิจกรรมและความสนใจ

     ข้อมูลการติดต่อ

     ที่อยู่หมู่บ้าน มัณฑนา 168/19 ต.หนองขาหยั่ง อ. เมือง จ. นครปฐม 73000

     เบอร์ติดต่อ 0865034581