โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2556 งานด้านสายการบินพาณิชย์
2564 งานด้านสายการเงินและการประกันชีวิต
2565 คุณวุฒิ Life Partner สายงานการเงินและการประกันชีวิต

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2555 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

  ดนตรี

   ภาพยนตร์

    หนังสือ

     กิจกรรมและความสนใจ

     • การเดินทางท่องเที่ยว
     • ปลูกต้นไม้ ทำสวน

     ข้อมูลการติดต่อ

     ที่อยู่กรุงเทพมหานคร

     เบอร์ติดต่อ 0811956657