ทรงชัย เกตุบาง

ตำแหน่ง

ผู้บริหารหน่วย

สาขา

อโศก

เบอร์ติดต่อ

0919926464

ติดต่อสอบถาม

ใบอนุญาตตัวแทน

เลขที่ 4201023651

ใบอนุญาตขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

เลขที่ 120248

มีสิทธิ์การขายกรมธรรม์ยูนิเวอร์แซลไลฟ์

แนะนำตัว

ร.ต.ทรงชัย เกตุบาง ร.น. ผู้บริหารศูนย์ สาขาอโศก ที่ปรึกษาทางการเงิน(Financial Advisor : FA) คุณวุฒิ Life Solutions Agent ระดับ Financial Partner (FP) คู่คิดที่เชี่ยวชาญด้านการวางแผนดูแลชีวิตลูกค้าอย่างครบรอบด้าน ทั้งด้านการวางแผนการเงิน การวางแผนสุขภาพ ด้านการออม การลงทุน การวางแผนภาษี การวางแผนเกษียณ ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายแบบประกันควบการลงทุน Universal Life ได้ใบอนุญาต IC License เพื่อขายสินค้าประกันชีวิตควบการลงทุน Unit Linked

เกียรติประวัติ
และผลงาน

  • คุณวุฒิ Life Solutions Agent ระดับ Financial Partner (FP) คู่คิดที่เชี่ยวชาญการวางแผนด้านการออม การลงทุน
  • คุณวุฒิ Life Solutions Agent ระดับ Life Partner Prime (LPP) เป็นผู้วางแผนดูแลชีวิตลูกค้าอย่างครบรอบด้าน สามารถนำสุขภาพที่ดีไปสู่ลูกค้า
ดูทั้งหมด

ทีมงานของเรา

เรื่องเด่นประเด็นร้อน

Highlights

ผลิตภัณฑ์และบริการ

“ไทยประกันชีวิต” บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านการประกัน

ดูเพิ่มเติม

แนะนำอาชีพ

ดูเพิ่มเติม