โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด
2566 Best in Class Agent ระดับ Basic และ Advance

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2560 ผู้บริหารศูนย์
2551 ผู้บริหารหน่วย

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2557 ปริญญาโท (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2553 ปริญญาตรี (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2552 ปริญญาตรี (บธ.บ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

  ดนตรี

   ภาพยนตร์

    หนังสือ

     กิจกรรมและความสนใจ

      ข้อมูลการติดต่อ

      ที่อยู่บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขากำแพงเพชร

      เบอร์ติดต่อ 0818884137