โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2565 Financial Partner ( FP )
2564 Life Partner หน่วยมาตรฐาน Life Partner
2563 Life Partner Prime ( LPP )

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

 • ครอบครั่วคุณแม่และลูกคนที่เรารัก

ดนตรี

  ภาพยนตร์

   หนังสือ

    กิจกรรมและความสนใจ

     ข้อมูลการติดต่อ

     ที่อยู่143\7 ถ.ประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000

     เบอร์ติดต่อ 0878172560