ทีมงานของเรา

ณัฐธนนท์ โสภณกาญจนสิทธิ์

ณัฐธนนท์ โสภณกาญจนสิทธิ์

ผู้บริหารศูนย์

พีรญา ตาใจสาย

พีรญา ตาใจสาย

ผู้บริหารศูนย์

อรุณศรี เทียนคำ

อรุณศรี เทียนคำ

ผู้บริหารศูนย์

ลำไพ แสนบุญเลียง

ลำไพ แสนบุญเลียง

ผู้บริหารหน่วย

อลิศษา เจริญจิตร์

อลิศษา เจริญจิตร์

ผู้บริหารหน่วย

ภัทรวดี อรรถเนตร

ภัทรวดี อรรถเนตร

ผู้บริหารหน่วย

ธนารัตน์ เจริญจิตร์

ธนารัตน์ เจริญจิตร์

ผู้บริหารหน่วย

ณัชรัตน์ภัค คำพรม

ณัชรัตน์ภัค คำพรม

ผู้บริหารหน่วย