โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด
2565 นักขาย TNQA นักขาย TNQA ระดับชาติ
2565 แชมป์ระดับผู้บริหารศูนย์และระดับภาค แชมป์ระดับผู้บริหารศูนย์และระดับภาค
2545 นักขายเงินล้าน MBRT นักขายเงินล้าน MBRT
2544 ผลิตเบี้ยปีแรกสูงสุด ผลิดเบี้ยปีแรกสูงสุด อันดับ 5 ของประเทศ

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2558 ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารภาคอาวุโส จนถึงปัจจุบัน
2544 ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการภาค
2532 ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์
2531 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วย
2530 ตัวแทน บริษัท ประกันชีวิต จำกัด สาขา ท่ายาง

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2527 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2526 ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

  • นายสานนท์ สายสว่าง และนายมงคล เดือนฉาย

ดนตรี

  • ไทยลูกทุ่ง

ภาพยนตร์

  • ไทยและจีน

หนังสือ

  • คู่มือการบริหารงานขายประกันชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมและความสนใจ

  • ท่องเที่ยวในและนอกประเทศ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่บมจ.ไทยประกันชีวิตสาขาท่ายาง 50/1 หมู่ 5 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76130

เบอร์ติดต่อ 0994455964