โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด
2565 FP คุณวุฒิ Financial Partner

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2565 ไทยประกันชีวิต
2556 โครงการพัฒนาดอยตุง

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2563 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

 • แจ็คหม่า

ดนตรี

  ภาพยนตร์

   หนังสือ

   • กิ่งฉัตร

   กิจกรรมและความสนใจ

   • อ่านหนังสือ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นั่งสมาธิ

   ข้อมูลการติดต่อ

   ที่อยู่165/2 หมู่ 6 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57220

   เบอร์ติดต่อ 0932587776