โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด
2567 APFinza AWARD รางวัล นักขายคุณภาพ
2567 นักขายเงินล้านระดับสากล MDRT นักขายเงินล้านระดับสากล
2567 GAMA AWARD ระดับ Silver
2566 การสร้างและบริหารทีม Mission To The Moon
2566 MDRT MDRT นักขายเงินล้านระดับสากล
2565 GAMA Award ระดับ Bronze
2565 นักขายเงินล้านระดับสากล MDRT MDRT
2564 MDRT ซิดนีย์
2564 life Solutions Agen FP
2564 GAMA Award ระดับ Bronze
2563 TMC ภาค Daimond ระดับDaimond
2562 MDRT COT ซิดนีย์ ออสเตรเลีย
2562 GAMA Award ระดับ Bronze
2562 ์NAA ตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ
2561 ผู้บริหารดีเด่น Summit Club โรมาเนีย บัลแกเรีย
2561 GAMA Award ระดับ Bronze

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2547 บมจ.ไทยประกันชีวิต
2543 บริษัทแอมโบรสไวน์

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

  ดนตรี

   ภาพยนตร์

    หนังสือ

     กิจกรรมและความสนใจ

      ข้อมูลการติดต่อ

      ที่อยู่

      เบอร์ติดต่อ 0954464992