โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด
2561 นักขายเงินแสน นักขายเงินแสน

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2552 Royal Canin Thailand (Key Account Exclusive )

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2001 ปริญญาโท รามคำแหงมหาวิทยาลัย
2001 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

 • ครอบครัว

ดนตรี

 • pop

ภาพยนตร์

  หนังสือ

   กิจกรรมและความสนใจ

   • ท่องเที่ยว

   ข้อมูลการติดต่อ

   ที่อยู่บมจ ไทยประกันชีวิต

   เบอร์ติดต่อ 0646245596