โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด
2563 ผู้บริหารดีเด่น รางวัลเกียรติยศ "ผู้บริหารดีเด่น" ไตรมาสที่ 2/63
2563 ผู้บริหารดีเด่น รางวัลเกียรติยศ "ผู้บริหารดีเด่น" ไตรมาสที่ 3/63
2563 นักขายเงินล้าน MBRT นักขายเงินล้าน MBRT
2562 NEW AGENT AWARD NEW AGENT AWARD
2562 ผู้บริหารดีเด่น รางวัลเกียรติยศ "ผู้บริหารดีเด่น" ไตรมาสที่ 2/62
2562 ผู้บริหารดีเด่น รางวัลเกียรติยศ "ผู้บริหารดีเด่น" ไตรมาสที่ 3/62

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

  ดนตรี

   ภาพยนตร์

    หนังสือ

     กิจกรรมและความสนใจ

      ข้อมูลการติดต่อ

      ที่อยู่58/12 หมู่ 8 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

      เบอร์ติดต่อ 0646914445