โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด
2566 ผู้บริหารดีเด่น รางวัล Mini MBRT -ระดับเข็มกลัดทองแดง ไตรมาสที่ 1/66
2563 ผู้บริหารดีเด่น รางวัลเกียรติยศ "ผู้บริหารดีเด่น" ไตรมาสที่ 3/63
2563 ผู้บริหารดีเด่น รางวัลเกียรติยศ "ผู้บริหารดีเด่น" ไตรมาสที่ 2/63
2563 นักขายเงินล้าน MBRT รางวัลนักขายเงินล้าน MBRT
2562 NEW AGENT AWARD รางวัล NEW AGENT AWARD
2562 ผู้บริหารดีเด่น รางวัลเกียรติยศ "ผู้บริหารดีเด่น" ไตรมาสที่ 3/62
2562 ผู้บริหารดีเด่น รางวัลเกียรติยศ "ผู้บริหารดีเด่น" ไตรมาสที่ 2/62

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2566 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักวางแผนการเงินชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน
2566 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักวางแผนการเงินชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย
2566 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักวางแผนการเงินชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
2566 ผ่านการอบรมหลักสูตร Train The Traine รุ่น 2 จากเพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ
2564 สำเร็จหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินคุณวุฒิ FChFP (รุ่น47) สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2535 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

  ดนตรี

   ภาพยนตร์

    หนังสือ

    • จะข้ามมหาสมุทร อย่าหันกลับไปมองชายฝั่ง

    กิจกรรมและความสนใจ

    • ร้องเพลง
    • นั่งสมาธิ
    • ทำโรงทานอาหาร
    • ดูแลผู้สูงอายุ

    ข้อมูลการติดต่อ

    ที่อยู่58/12 หมู่ 8 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

    เบอร์ติดต่อ 0646914445