โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด
2565 GAMA Awards รางวัลผู้บริหารงาน GAMA Awards 2022 ระดับ Silver
2564 MDRT คุณวุฒินักขายเงินล้านระดับโลก MDRT 2022
2564 GAMA Awards รางวัลผู้บริหารงาน GAMA Awards 2020 ระดับ Silver
2563 GAMA Awards รางวัลผู้บริหารงาน GAMA Awards 2020 ระดับ Silver
2562 GAMA Awards รางวัลผู้บริหารงาน GAMA Awards 2019 ระดับ Silver
2561 GAMA Awards รางวัลผู้บริหารงาน GAMA Awards 2018 ระดับ Bronze
2560 MDRT คุณวุฒินักขายเงินล้านระดับโลก MDRT 2017
2560 ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ IQA,TNQA
2001 MDRT คุณวุฒินักขายเงินล้านระดับโลก MDRT 2020

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2560 ผู้จัดการภาค
2554 ผู้บริหารศูนย์
2553 ผู้บริหาหน่วย
2552 เข้าสู่อาชีพ

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2539 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

  ดนตรี

   ภาพยนตร์

    หนังสือ

     กิจกรรมและความสนใจ

      ข้อมูลการติดต่อ

      ที่อยู่บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาอโศก

      เบอร์ติดต่อ 0633628994