โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด
2563 GAMA Awards รางวัลผู้บริหารงาน GAMA Awards 2020 ระดับ Silver
2562 GAMA Awards รางวัลผู้บริหารงาน GAMA Awards 2019 ระดับ Silver
2561 GAMA Awards รางวัลผู้บริหารงาน GAMA Awards 2018 ระดับ Bronze
2560 MDRT คุณวุฒินักขายเงินล้านระดับโลก MDRT 2017
2560 ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ IQA,TNQA

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2560 ผู้จัดการภาค

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

  ดนตรี

   ภาพยนตร์

    หนังสือ

     กิจกรรมและความสนใจ

      ข้อมูลการติดต่อ

      ที่อยู่บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาอโศก

      เบอร์ติดต่อ 0633628994