โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด
2565 ประกาศเกียรติคุณ ครบระยะเวลา20ปี
2555 ประกาศเกียรติคุณ ครบระยะเวาลา10ปี

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2567 ผู้จัดการภาค
2545 ผู้จัดการภาค
2543 ตัวแทนไทยประกันชีวิต
2543 หัวหน้าหน่วย
2543 หัวหน้าศูนย์

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2542 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

  • Albert Einstein

ดนตรี

  • Jennifer Lopez
  • ค็อกเทล
  • ลูกกรุง/ลูกทุ่ง

ภาพยนตร์

  • อำแดงเหมือนกับนายริด
  • Inception(2010)

หนังสือ

  • ปรัชญาชีวิต ศาตร์แห่งความสำเร็จ /Napoleon Hill

กิจกรรมและความสนใจ

  • ร้องเพลง
  • วิ่ง
  • ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่สาขาอโศก

เบอร์ติดต่อ 0994826075