โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด
2566 Life Partner (LP) หลักสูตร Life Partner ไทยประกันชีวิต
2566 Has successfully completed training in strategic selling technique course Bliss house training Co., LTD.
2566 Life Partner Prime (LPP) หลักสตูรการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (ไทยประกันชีวิต)
2566 หน่วยมาตรฐาน ขึ้นตำแหน่งผู้บริหารหน่วย
2565 Cert. ATI e-Learning แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และ breakthrough technology ในยุค Digital economy
2565 Cert. SET e-Learning Marketing Automation
2563 Cert. SET e-Learning ลงทุนหุ้นมั่นใจ ต้องเข้าใจงบการเงิน
2562 Cert. ATI e-Learning MySQL Advanced
2561 Cert. SET e-Learning Design Thinking
2560 ปริญญาโท ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2566 บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาช) - ผู้บริหารหน่วย
2563 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด(มหาชน) - Marketing Manager
2560 N-haeth (BDMS) - Business Communication Executive
2555 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2560 ปริญญาโท คณะบริหารเพื่อสังคม สาขาการตลาด
2557 ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

  ดนตรี

   ภาพยนตร์

    หนังสือ

    • Finance and investment
    • พ่อรวยสอนลูก
    • Money
    • รวยก่อน 40

    กิจกรรมและความสนใจ

    • Financial planning
    • การวางแผนงานทางการเงิน
    • DATA ANALYSIS

    ข้อมูลการติดต่อ

    ที่อยู่Bangkok Thailand

    เบอร์ติดต่อ 0849874547