โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด
2562 ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ THAILAND NATIONAL QUALITY AWARDS : TNQA
2560 นักขายเงินล้านในระดับสากล Million Dollar Round Table : MDRT

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2563 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการภาค
2561 ดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2555 ดำรงตำแหน่งผู้บริหารศูนย์
2552 ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหน่วย

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2557 จบการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554 จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

  • บุคคลที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสาขาอาชีพ

ดนตรี

  • ป๊อบ ร็อค

ภาพยนตร์

  • แอคชั่น

หนังสือ

  • ธรรมะ

กิจกรรมและความสนใจ

  • วิ่ง

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

เบอร์ติดต่อ 0843710154