โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด
2001 MDRT คุณวุฒิ MDRT นักขายเงินล้านระดับโลก พ.ศ.2560-2565
2001 MBRT คุณวุฒิ MBRT นักขายเงินล้านระดับสากล พ.ศ.2558-2559
2001 IQA คุณวุฒิ IQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นนานาชาติ
2001 TNQA คุณวุฒิ TNQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
2001 APFINSA คุณวุฒิ APFINSA ตัวแทนคุณภาพเอเชียแปซิฟิก

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2550 บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาอโศก

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2549 ปริญญาตรี คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

  ดนตรี

   ภาพยนตร์

    หนังสือ

     กิจกรรมและความสนใจ

      ข้อมูลการติดต่อ

      ที่อยู่

      เบอร์ติดต่อ 0878777234