โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด
2565 MCC MDRT THAILAND Membership Communications Committee (MCC MDRT THAILAND)
2563 APFINSA คุณวุฒิ APFINSA ตัวแทนคุณภาพเอเชียแปซิฟิก
2560 MDRT คุณวุฒิ MDRT นักขายเงินล้านระดับโลก พ.ศ.2560-2566
2558 IQA คุณวุฒิ IQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นนานาชาติ
2558 TNQA คุณวุฒิ TNQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
2558 MBRT คุณวุฒิ MBRT นักขายเงินล้านระดับสากล พ.ศ.2558-2559

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2550 บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาอโศก

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด
2549 ปริญญาตรี คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

  ดนตรี

   ภาพยนตร์

    หนังสือ

     กิจกรรมและความสนใจ

      ข้อมูลการติดต่อ

      ที่อยู่

      เบอร์ติดต่อ 0878777234