โปรไฟล์ตัวแทน

เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน

เกียรติประวัติและผลงาน

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล รายละเอียด

ประวัติการทำงาน และการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. รายละเอียด

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. รายละเอียด

ความสนใจและการใช้ชีวิต

บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ

  ดนตรี

  • โฟคซองชิลๆๆ

  ภาพยนตร์

   หนังสือ

    กิจกรรมและความสนใจ

    • ปลูกต้นไม้

    ข้อมูลการติดต่อ

    ที่อยู่บ้านเลือยซิตี้ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองเกินร้อยครับผม

    เบอร์ติดต่อ 0810578558